Mijn man moet dagelijks zoowel zijn leven te pand stellen voor het Vaderland als de andere”. Nationale identificatie in armenbrieven uit bezet België, 1914-1918 -