Emoties en slachtofferschap als drijvende kracht voor sociale bewegingen en mobilisaties. Een vergelijkend onderzoek.

De theoretische uniciteit van de Belgische Witte Mars en Beweging wordt getoetst aan andere gelijkaardige bewegingen en mobilisaties. Vier specifieke en theoretisch unieke kenmerken worden in alle testcases teruggevonden: de centrale rol van emoties en slachtofferschap in de mobilisaties en de ontwikkeling van de beweging; brede elitesteun; organisationele zwakte en omvangrijke mediasteun. Binnen deze 'nieuwe emotionele bewegingen' worden twee types onderscheiden, een instrumentele variant, opgericht door amateur entrepreneurs met klare doelstellingen die gebaseerd zijn op angst voor herhaling van de mobilisatie uitlokkende feiten, en een identiteitsvariant, opgericht door de slachtoffers zelf, gebaseerd op medeleven en solidariteit.