Het geografisch inplantingspatroon van voedingswinkels in Leuven tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw (1860-1908).

Naar de geografische ontwikkeling van de 19de-eeuwse kleinhandel in België werd – in tegenstelling tot Groot-Brittannië – tot op heden geen onderzoek verricht. Dit artikel wil Britse theorieën toetsen aan de geografische ontwikkeling van voedingswinkels in Leuven en onderscheidt tevens zes factoren die de vastgestelde verschuivingen kunnen verklaren.