Mission Statement

Het Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis (BTNG), is het belangrijkste wetenschappelijke tijdschrift voor de Belgische hedendaagse geschiedenis (19de en 20ste eeuw). Het tijdschrift wordt uitgegeven door het Rijksarchief (meer specifiek het CegeSoma, het Studiecentrum Oorlog- en Hedendaagse Maatschappij). Het ontvangt financiële steun van het Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS) en van de Universitaire Stichting (US). 

Sinds 2007 is het tijdschrift opgenomen in de ISI Arts and Humanities Citation Index. Het BTNG wordt gepubliceerd door CegeSoma, het Studiecentrum Oorlog en Maatschappij (deel van het Algemeen Rijksarchief). Het tijdschrift publiceert artikelen, debatrubrieken, recensies en een overzicht van doctoraatsonderzoek. Het tijdschrift publiceert vier nummers per jaar (waaronder één dubbelnummer). We publiceren artikelen in het Frans en Nederlands, alsook het Duits en Engels. Onze redactieraad bevat vertegenwoordigers van alle departementen hedendaagse geschiedenis van de Belgische universiteiten, die de anonieme peer-review van de artikelen mee organiseren.