De communistische subjectiviteit onder de Koude Oorlog: de uitsluitingen uit de Kommunistische Partij van België (1944-1956).

De ontwikkelingen binnen de Kommunistische Partij van België, in de periode 1944-1956, worden benaderd aan de hand van de uitsluitingen die inzicht verschaffen in de constructie en reproductie van de communistische subjectiviteit onder de Koude Oorlog. Bovendien worden de uitsluitingen daardoor ook expliciet binnen de context van de communistische kaderpolitiek geplaatst.