Bijdragen tot de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, I, 1970, 1

1970 1

In dit eerste nummer staat het  thema van de verplichte tewerkstelling tijdens WO II centraal, met vier Franstalige artikelen. De jaargangen tot 1985 werden integraal vertaald en zijn dus zowel in een Franse als in een Nederlandse versie toegankelijk.

Articles