Gent Kinemastad. Een multimethodisch onderzoek naar de ontwikkeling van de filmexploitatie, fiilmprogrammering en filmbeleving in de stad Gent en randgemeenten (1896-2010) als case binnen New Cinema History onderzoek

2012 2-3