Jan Creve, Frantz Van Dorpe en het Verdinaso s.l. , 2021, 103 p. -- Vincent Stuer, Hoogmoed. Van Verdinaso tot verzet, Gent, Borgerhoff & Lamberigts, 2021, 311 p.

2022 1-2