Vluchtelingen en de transformatie van het vreemdelingenbeleid in België (1860-1914).

Op het einde van de negentiende eeuw veranderde het Belgische vluchtelingen- en vreemdelingenbeleid ingrijpend. Het prenationaal vreemdelingenbeleid van het "kosmopolitische" liberalisme van de negentiende eeuw moest plaats ruimen voor een beleid dat meer betekenis gaf aan het vreemdeling-zijn. Een restrictiever toelatingsbeleid kreeg vorm waarbij de kiemen van het protectionistische vreemdelingen- en vluchtelingenbeleid van de twintigste eeuw werden gezaaid.