Van favoritisme naar legaliteit. De Belgische tolerantiedrempel voor politieke activiteiten van ballingen, 1830-1914

België liet in de negentiende eeuw toe dat migranten op zijn grondgebied politiek actief waren, maar de tolerantiegrens is moeilijk af te bakenen. Vóór 1851 was het meer liberaal, maar ook meer arbitrair. In de tweede helft van de negentiende eeuw zien we een groeiende systematiek, die echter gepaard ging met een strenger beleid.