De vreemdelingenwet van 28 maart 1952. "L'étranger doit être parfait".

De Vreemdelingenwet van 1952 was een mijlpaal in de geschiedenis van de Belgische vreemdelingenwetgeving en de uitkomst van een langdurig politiek proces. Wat deze wet precies inhield, hoe ze tot stand kwam en waarom ze er zo ging uitzien, wordt in dit artikel besproken, voorafgegaan door een historisch overzicht van de vreemdelingenwetgeving tot 1939.