Constructie en receptie van het collectieve geheugen bij enkele Poolse gewezen divisiesoldaten in België. De Koude Oorlog in praktijken

Het artikel onderzoekt hoe het collectieve geheugen van Poolse divisiesoldaten aan de hand van rituelen, symboliek en discours gevormd werd tijdens de plechtigheden op het Poolse militaire kerkhof te Lommel. Vervolgens gaat het na of de nog levende soldaten het kerkhof en de plechtigheden ook op dezelfde manier een plaats in hun geheugen toekenden.