Inleiding: Tussen vernieuwing en continuïteit. Sociologen en historici over nieuwe sociale bewegingen.

Historici en sociologen hanteren vaak andere perspectieven voor de studie van nieuwe sociale bewegingen. Terwijl sociologen eerder de neiging hebben het unieke en innoverende karakter van deze bewegingen te benadrukken, hechten historici meer belang aan recurrente patronen. In deze inleidende bijdrage wordt aangegeven hoe beide perspectieven elkaar kunnen verrijken.