Links van de Belgische Werkliedenpartij. Communisme in Antwerpen tussen de twee wereldoorlogen.