De sociale oorsprong van de Brusselse gegoede burgerij van 1914 (deel 1 - Ière partie).