De nieuwe vrouwenbeweging in Vlaanderen, een andere lezing.

Met de staking van de arbeidsters van F.N. Herstal in 1966 en de manifestaties van Dolle Mina's in 1970 begint in België de 'tweede feministische golf'. Ze kreeg in de literatuur het etiket van 'nieuwe vrouwenbeweging' aangemeten en werd onder de noemer van de nieuwe sociale bewegingen geklasseerd. Het artikel plaatst vraagtekens bij deze voorstelling van zaken die teveel gewicht toekent aan de discontinuïteit. Het beeld van feministische golven is misleidend en het programma van de 'nieuwe vrouwenbeweging' was minder vernieuwend dan ze zelf wilde doen geloven