Inzet en omvang van de schoolstrijd. Doorlichting van Individu, Gemeenschap en School in twee opvoedkundige tijdschriften (1879-1914). [

Close-reading van een liberaal en een katholiek opvoedkundig tijdschrift, moet de status van het 'burgerschap' in het denken van de respectieve statusgroepen aan het licht brengen. Het burgerschap, dat in de schoolstrijd vaak wordt ingeroepen om posities te rechtvaardigen, wordt onderzocht in nauwe samenhang met de status van de school. Waar het denken van de liberalen aangaande het lidmaatschap van de mens in de maatschappij, via scholing, grotendeels intern consistent blijkt, zijn de katholieken meer wereldbeschouwelijk eclectisch, of: verward. In de loop van de onderzoeksperiode heffen ze de contradicties echter grotendeels op en benaderen ze de liberale uitgangspositie in de schoolstrijd steeds dichter.