Toepassing van een aantal computertechnieken bij de analyse van een historische telling. Case studie : de socio-economische structuur van Kortrijk op basis van de telling van het jaar IV.