Door gelijke drang bewogen ? De socialistische partij en haar jeugdbeweging, 1886-1944.