Van gefilmde actualiteiten tot bioscoopjournaal in België. De ontwikkeling van het nieuws op het witte doek (1896-1918).

Al de eerste jaren van de film (1996-1914) blijken gefilmde actuele gebeurtenissen of zelfs gereconstrueerde voor het Belgisch publiek een ontzettend grote aantrekkingskracht te hebben. Vanaf het begin zijn actualiteiten belangrijk voor zowel filmexploitanten en -producenten. In België spelen ze eveneens een rol in het tot stand komen van eigen filmproductie. Actualiteiten blijken al van het eerste ogenblik niet waardevrij te zijn. Enerzijds wordt de wereld bekeken door de burgerij en de gevestigde macht en anderzijds worden actualiteiten en propaganda (bijvoorbeeld koloniale en oorlogs) met elkaar vermengd. De invalshoek van de programmatie van dergelijke nieuwsbeelden maakt duidelijk dat de film in die belle époque en de Eerste Wereldoorlog meer dan een onschuldig tijdverdrijf was.