De behartiging van de Belgische belangen door Zwitserland