“Il ne faut pas diminuer l’effort des vrais résistants.” Het Belgisch verzet tussen eenheid en verdeeldheid in de Nationale Raad en Nationale Unie van de Weerstand (1944-1947)

To quote: Babette Weyns, “Il ne faut pas diminuer l’effort des vrais résistants.” Het Belgisch verzet tussen eenheid en verdeeldheid in de Nationale Raad en Nationale Unie van de Weerstand (1944-1947), Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, LII, 2022, 1-2, pp. 140-168.