Het gerechtelijk onderzoek van H.G. Moth- Borglum op de jezuïetenmissie van Lemfu – Congo (1905). Een gerechtvaardigde aanklacht tegen onderdrukking ofwel een "comico-tragique aventure"?

Begin 1905 voerde Holger Gutsen Moth-Borglum, de substituut van Leopoldstad, op de jezuïetenmissie van Lemfu een gerechtelijk onderzoek. De magistraat zelf meende dat hij de gerechtvaardigde klachten van de onderdrukte Congolezen moest registreren. De paters van hun kant wisten niet wat hen overkwam en spraken van een "comico-tragique aventure". De overheid van haar kant stelde 'een onderzoek naar het onderzoek' van Moth-Borglum in… In dit artikel worden de concrete gebeurtenissen in Lemfu geplaatst binnen de bredere geschiedenis van de jezuïeten in Congo-Vrijstaat.