De individuele cellulaire opsluiting tussen instrumentalisering en rechtsbescherming. De wet van 4 maart 1870 in confrontatie met de 'Basiswet…' van 12 januari 2005.

In het Voorstel van Basiswet werd (opnieuw) plaats ingeruimd voor het concept van de zgn. 'individuele cel'. De cellulaire opsluiting maakte in België evenwel vooral opgang in de loop van de 19e eeuw. Geconfronteerd met de heropleving van deze idee stellen we ons in deze bijdrage de vraag welke inhoud en draagwijdte midden 19e eeuw respectievelijk begin 21e eeuw aan het concept 'cel' werd gegeven. Bijkomend werd onder meer ook nagegaan in welke mate de doorheen de parlementaire debatten voorgestelde optie(s) op het politieke forum al dan niet werd(en) geaccepteerd.