Belgische historiografie en verbeelding over het koloniale verleden.

Ondanks een groeiende aandacht voor Afrika en het koloniale verleden, blijven de representaties van dit verleden nog grotendeels volgens aloude en gepolariseerde scheidslijnen verlopen. We stellen vast dat het onderzoek van Belgische historici de tegengestelde visies in het publieke debat over het koloniale verleden, rechtstreeks of onrechtstreeks, eerder versterkt dan gerelativeerd heeft. Onderzoek op basis van meer holistische en dynamische perspectieven laat ons toe de polemische en ideologisch gepolariseerde discussies te overstijgen en in het publieke debat de modererende en nuancerende rol te spelen die men van historici mag verwachten.