Socialisten - Gezellen zonder Vaderland ? De Belgische Werkliedenpartij en haar verhouding tot het 'vaderland België', 1885-1940.