Van "klerikalisme" naar "katholieke zuil" of van "régime clérical" naar "CVP-Staat". Een benadering van het Vlaams georganiseerd katholicisme in de Nieuwste Tijd.