'Waar gaat de geschiedenis naartoe ?' Mogelijkheden tot een narratieve analyse van naoorlogse Vlaamse geschiedleerboeken.