Enkele verklaringsfactoren voor de regionaal gedifferentieerde industriële ontwikkeling van Vlaams-Brabant tussen 1896 en 1961.

In dit artikel analyseren we de bruikbaarheid van de New Economic Geography als theoretisch kader voor het historische onderzoek naar de ontwikkeling van regionaal-economische patronen. Als gevalstudie wordt de regionaal gedifferentieerde economische ontwikkeling van de provincie Vlaams-Brabant tijdens de jaren 1896-1961 onder de loep genomen en verklaard aan de hand van variabelen zoals het loonniveau, de transportkosten en de input-outputrelaties.