De zorg voor de behoeftige ouderen te Antwerpen in de negentiende eeuw.

Toen Antwerpen in de eerste helft van de negentiende eeuw uitgroeide tot een commerciële haven had dit zware sociale gevolgen. Duizenden arbeiders – vooral vrouwen en ouderen– waren werkloos en de stad werd geconfronteerd met massale verarming. In deze bijdrage gaan we na welk beleid de openbare onderstand voerde ten opzichte van de behoeftige ouderen.