The antwerp docker: militant by nature? De Antwerpse havenarbeider tussen pragmatisme en militantisme, 1900- 1972.

Uit analyse van de belangrijkste stakingsbewegingen in de Antwerpse haven tijdens de 20ste eeuw blijkt dat, met het oog op het verklaren van de stakingsgevoeligheid onder havenarbeiders, een eenzijdig aansluiten bij één ‘school’ onmogelijk is. De Antwerpse casus brengt enerzijds elementen aan die er inderdaad op wijzen dat de aanleiding voor een stakingsbeweging vaak moet gezocht worden in de gebrekkige institutionele ondersteuning van de arbeidsmarkt, maar laat ons anderzijds niet toe om de meer traditionele visie op de ‘militante’ havenarbeider volledig af te vallen: zo schrok een gedeelte van de leden van de erkende vakbonden er niet voor terug om openlijk zijn onvrede met de reformistische koers die de vakbondsleiding aanhield na WO II, te uiten.