Een omstreden verbruiksbelasting: de stedelijke octrooien in Belgie (1799-1860).