De opleiding en de toegang tot het notariaat in België sinds 3 prairial jaar IV (22 mei 1796).

De invoering van het Franse revolutionaire notariaat wijzigde grondig deze instelling in onze gewesten. Meerdere pogingen tot hervorming van het ambt tijdens het Directoire mislukten door de corporatieve reflex van het machtige Parijse notariaat, dat uiteindelijk in de ventôse-wet haar visie grotendeels gerealiseerd zag. De spanning tussen de politiek en het notariaat in het midden van de 19de eeuw had tot gevolg dat universitaire examens en graden vereist werden in plaats van een examinering door de Kamer van notarissen. Het beperkt aantal standplaatsen en de corporatieve geest leidden tot een systeem van preferentiële opvolging, systeem dat op regelmatige tussentijden in vraag werd gesteld.