Chacun est propriétaire ou espère le devenir. Het grondbezit in Vlaanderen, begin 19de-begin 20ste eeuw.

Het verder openbreken van de vastgoed-markt in de 19de eeuw sorteert een dubbel effect: het absoluut en relatief aandeel van de huishoudens zonder eigendomstitel groeit verder aan en de gemiddelde omvang van de eigendom van de bezittende gezinnen neemt verder af. De binnen socialistische kringen gangbare proletariseringsthese wordt hiermee bevestigd, echter zonder de eveneens in deze middens voorspelde kapitalistische concentratiebeweging.